Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

CZYTAJĄCY PIĄTEK W GRUDNIU

 

I MIKOŁAJE UCZĄ SIĘ MATEMATYKI :)

 

„Szpikowa Paczka” – pomoc dzieciom z Oddziału Onkologii w Poznaniu

Nasi uczniowie już po raz kolejny włączyli się w akcję pt. „Szpikowa paczka”, której celem jest pomoc dzieciom z Oddziału Onkologii w Poznaniu. Zebrane zabawki i wykonane kartki z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia za kilka dni trafią do podopiecznych fundacji. Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za udział w tym szczytnym przedsięwzięciu. 

 

„PAN STOP” – prace uczniów klasy IV :)

 

CZYTAJĄCY PIĄTEK W LISTOPADZIE

 

Obchody 100-lecia NIEPODLEGŁOŚCI

 

„Eko-przyszłość”

  

 

Tropiciele drogi do niepodległości.

Uczniowie klasy VII przygotowali dla swych starszych kolegów bardzo ciekawe zadanie…Ukryli w różnych zakamarkach naszej szkoły  polecenia, zagadki historyczne związane z drogą odzyskiwania niepodległości przez Polskę od trzeciego rozbioru po rok 1918. Ósmoklasiści zostali podzieleni na dwie grupy i  z ogromnym zapałem ochoczo odgadywali wszystkie ukryte zadania. Była to niezwykła lekcja, dzięki której utrwalili ważne daty historyczne, bitwy, postacie. Wszyscy wspólnie stwierdzili, że droga do odzyskania niepodległości była długa i niezwykle trudna, dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o Dniu 11 listopada.

 

 

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej!

25.10.2018r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej  zaprezentowali wiersze i piosenki, których nauczyli się do tej pory.  Po wyśpiewaniu tekstu ślubowania dyrektor Mirosława Latarowska dokonała aktu pasowania na uczniów szkoły. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki, nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.
Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości coraz bliżej…Wystawa plakatów

W ramach obchodów tego ważnego wydarzenia klasa VI przygotowała wystawę plakatów prezentujących Bohaterów Niepodległości. Ukazuje ona ważne postaci historyczne, które przyczyniły się do odzyskania wolności przez nasz kraj w 1918r., jak również miały wpływ na jego odbudowę. Projekt został zrealizowany na lekcjach historii i plastyki.

 

Szkolny Wolontariat – już możemy przynosić nakrętki!!!

Grupa Wolontariatu, która działa w naszej szkole przygotowała karton na zbiórkę nakrętek. Akcja będzie wsparciem dla naszego kolegi. Karton znajduje się na górnym korytarzu. Zapraszamy i zachęcamy: przynoście plastikowe nakrętki!!! Warto pomyśleć o tym, aby nakrętki były czyste i zapakowane w reklamówkę lub worek. Grupa Wolontariatu wraz z opiekunem z góry dziękuje!

 

A może różaniec z darów natury? Twórczo na katechezie…

Miesiąc październik trwa… Zapraszam wszystkie dzieci na nabożeństwa różańcowe o 17.30: wtorek klasy V i VI, środa klasy VII i VIII, czwartek klasy IV, II i I. Możecie też twórczo spędzić jesienne popołudnie w domu i zrobić różaniec z darów natury. A to nasz różaniec z orzechów, robiliśmy go w szkole z klasą I i II.

 

Informacja RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Klenicy (63-133 Klenica, ul. Bolesława Chrobrego 68, telefon kontaktowy:  68 352 35 14).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: marcin.cieslik@op.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z umowy o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa właściwego wskazanej formy współpracy.
  9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

Las jesienią.

Nieopodal Klenicy rozciąga się przepiękny las. Jesień przyodziała go w kolorowe barwy. Warto przyjrzeć się opadającym liściom- tańczącym na wietrze. Z runa leśnego wystają piękne kapelusze grzybów . Czerwone muchomory czarują swoim urokiem, a brązowe podgrzybki zachęcają nas do zebrania ich. W lesie słychać stuk dzięcioła i świergot ptaków. Po za tym cisza…

 

Klenica jesienią

Jesień to czas kiedy Klenica staje się bardziej wyjątkowa niż zwykle. O tej porze roku zdobią ją miedzy innymi kolorowe liście i zaczyna się sezon grzybowy.

 

Jesień w Klenicy

W naszej miejscowości od kilku dni widnieją cudowne krajobrazy jesienne, które warto podziwiać.

 

 

Dzień Chłopaka

W dniu 2 października odbył się w naszej szkole Dzień Chłopaka. Niespodzianki z tej okazji przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem- Panią Katarzyną Pilarską-Kujawą. W każdej klasie został wybrany najprzystojniejszy chłopak. Wyboru dokonywały koleżanki z klasy. W poszczególnych klasach wygrali: klasa I Filip D., klasa II Hubert K., klasa IV Nikodem L., klasa V Filip G., klasa VI Karol P., klasa VII Dariusz J., klasa VIII Piotr O. Wyróżnieni chłopcy otrzymali upominki. Następnie chłopcy mieli do wykonania szereg różnych konkurencji, takich jak: skoki na skakance, kręcenie hula-hop, rozpoznawanie smaków, chodzenie na obcasach, czesanie koleżanki z klasy, wykonanie makijażu, dmuchanie balona, jedzenie bez użycia rąk, wypicie jednym duszkiem mleka, zaśpiewanie piosenki, powiedzenie wierszyka, wiązanie sznurowadeł, czytanie łamańców językowych. Na koniec Samorząd Uczniowski poczęstował wszystkich chłopców cukierkami.

Tego dnia wszyscy świetnie się bawili!

 

UWAGA KONKURS!!!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla kl. II-VIII na
SUPER CZYTELNICZKĘ
I
SUPER CZYTELNIKA.

Czas trwania konkursu – rok szkolny 2018/2019
Kryteria przyznania tytułu:
• liczba wypożyczonych książek (bibliotekarz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy na temat przeczytanej książki);
• systematyczność wypożyczeń;
• dbałość o wypożyczone książki;
• kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody dla zwycięzców nastąpi w czerwcu.

 

 

 

CZYTAJĄCE PIĄTKI

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole będzie trwała akcja
CZYTAJĄCE PIĄTKI
polegająca na tym, że 1 raz w miesiącu w piątek na długie przerwie każdy uczeń czyta swoją książkę. Dzień, w którym będziemy czytać będzie podany w osobnym ogłoszeniu. Wzbogacanie wyobraźni, pogłębianie wiedzy i ćwiczenie koncentracji to tylko kilka z wielu zalet czytania książek.

A więc warto czytać !!!

Czytający piątek w październiku

 

W ramach  Rządowego Programu ,,Aktywna Tablica” na lata 2017-2019, Szkoła Podstawowa w Klenicy została zaopatrzona w interaktywne pomoce dydaktyczne: tablicę interaktywną oraz monitor interaktywny 55”. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Aby szkoła mogła otrzymać finansowe wsparcie na zakup nowoczesnego wyposażenia, musiała spełnić określone. Ponadto na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy szkoła musiała posiadać co najmniej jeden: przenośny komputer lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych oraz  router i salę lekcyjną z dostępem do Internetu.

Kwota dofinansowania dla szkoły to około 14 tys. Złotych. przy czym każda szkoła musiała wnieść 20% wkładu własnego czyli maksymalnie 3500 zł. Nowoczesny sprzęt umożliwi dzieciom rozwijanie własnych kompetencji  oraz  przygotuje młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym. Poprzez zdobyte doświadczenia, uczniowie poznają jakie możliwości niesie ze sobą nowa technologia, a co za tym idzie jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłości.