Archive for 3 października, 2018

W ramach  Rządowego Programu ,,Aktywna Tablica” na lata 2017-2019, Szkoła Podstawowa w Klenicy została zaopatrzona w interaktywne pomoce dydaktyczne: tablicę interaktywną oraz monitor interaktywny 55”. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Aby szkoła mogła otrzymać finansowe wsparcie na zakup nowoczesnego wyposażenia, musiała spełnić określone. Ponadto na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy szkoła musiała posiadać co najmniej jeden: przenośny komputer lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych oraz  router i salę lekcyjną z dostępem do Internetu.

Kwota dofinansowania dla szkoły to około 14 tys. Złotych. przy czym każda szkoła musiała wnieść 20% wkładu własnego czyli maksymalnie 3500 zł. Nowoczesny sprzęt umożliwi dzieciom rozwijanie własnych kompetencji  oraz  przygotuje młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym. Poprzez zdobyte doświadczenia, uczniowie poznają jakie możliwości niesie ze sobą nowa technologia, a co za tym idzie jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłości.