Archive for 21 października, 2019

Code week klasa II

Cel: Świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych.

Metody: poszukujące, podające, praktycznego działania, aktywizujące.

Formy: zbiorowa, zespołowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

  • Photon,
  • K. Dardzińska, A. Lesiak, Z. Olechno, A. Wilczyńska, P. Wilczyński „Photon, jak uczyć programowania” wyd. Mac,
  • Elżbieta Dędza „Kodusie”  wyd. Nico,
  • Zofia Handzel „Dyktanda graficzne” wyd. Harmonia,
  • mata edukacyjna,
  • materiały autorskie.
Dzień Forma
1 Kodowanie na papierze – pomidory.
2 Kodowanie na macie z Photonem – planujemy drogę robotowi
3 Programowanie z Photonem – numery alarmowe  
4 Dyktando graficzne – pies
5 Kodowanie na papierze – pucharek z lodami
6 Programowanie z Photonem – ó wymienne – j. polski
7 Kodowanie na papierze  – tak/nie
8 Kodowanie na papierze – wiewiórka
9 Kodowanie na papierze – wykreślanka warzywna
10 Programowanie z Photonem – dodawanie i odejmowanie  w zakresie 20 – matematyka