Lubuska akcja bicia rekordu w ilości osób czytających na przerwie

W dniu 11 maja 2017r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wezmą udział w lubuskiej akcji
bicia rekordu w ilości
osób czytających na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „Biblioteka. Oczywiście!”. W tym dniu na dwóch przerwach międzylekcyjnych (godz. 9.40- 9.50 oraz 10.35- 10.50) będziemy czytać wybrane przez siebie książki.
Zachęcamy wszystkich do czytania!