TYDZIEŃ KSIĄŻKI W NASZEJ SZKOLE

Od poniedziałku do czwartku będzie trwała akcja „Przerwa na książkę”, polegająca na czytaniu swojej książki przez uczniów podczas długiej przerwy. Osoby czytające otrzymają „zielony bilecik”, który następnie oddają wychowawcy. Kto zgromadzi 4 bileciki otrzyma nagrodę.

Poniedziałek – 15 maja

  • Każda klasa wykonuje plakat promujący czytanie książek (technika dowolna).
  • Przygotowanie hasła dopingującego swoją klasę na konkurs czytelniczy „ANDERSENADA”.
  • Wytypowanie 3 przedstawicieli z klasy na konkurs czytelniczy „ANDERSENADA”.

Wtorek – 16 maja

  • Spotkanie z poetką p. Elżbietą Kuna- Kwiecińską.

Klasy II-III godz. 10.50- 11.35 (uczniowie przygotowują krótkie rymowanki, wierszyki na dowolny temat).

Klasy IV-VI godz. 11.45- 12.30 (uczniowie zaprezentują swoje próby poetyckie).

Środa – 17 maja

  • Konkursy plastyczne:

kl.II-III: „Najpiękniejsza zakładka do książki”

  1. IV-VI: „Bohater literacki, którego podziwiam”. Format pracy A4, technika dowolna.

Komisja w składzie; p.Dyrektor, p.W.Cepowska, p.D.Woś, p.T.Rychła, p.M.Kwiatkowska- Wydra dokona oceny prac. Ogłoszenie wyników nastąpi w piątek 19 maja.

Czwartek – 18 maja

Godz. 10.50: apel -przedstawienie o książce.

Piątek – 19 maja

W tym dniu każdy uczeń przebiera się za bohatera książkowego lub filmowego.

Godz. 9.30- 9.40- Akcja „Rzucamy wszystko i czytamy”(po usłyszeniu dźwięku ręcznego dzwonka- nauczyciele czytają uczniom wybraną książkę).

Godz. 10.50- Konkurs międzyklasowy „ANDERSENADA”. Ponadto nastąpi rozstrzygnięcie konkursów plastycznych; podsumowanie akcji „Przerwa na książkę”.