Akcja „Rzucamy wszystko i czytamy”

Dnia 18 stycznia odbyła się po raz kolejny w naszej szkole akcja „Rzucamy wszystko i czytamy”. Polega ona na tym, że po usłyszeniu dźwięku ręcznego dzwonka nauczyciele przerywają zajęcia i czytają uczniom książkę.