Lubuska akcja bicia rekordu w ilości osób czytających na przerwie

Dnia 11 maja 2018r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wezmą po raz drugi udział w lubuskiej akcji bicia rekordu w ilości osób czytających na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph.”(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. W tym dniu na dwóch przerwach międzylekcyjnych (godz. 9.40- 9.50 oraz 10.35- 10.50) będziemy czytać wybrane przez siebie książki. Chcemy pobić nasz zeszłoroczny rekord, który wyniósł 10428 osób.

Zachęcamy wszystkich do czytania!