Szkoła Podstawowa
 ul. Bol. Chrobrego 68
66-133 Klenica

Osoba Prawna
 Szulc – Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 SP.05.03.2018

      W odpowiedzi na petycję z dnia 23 sierpnia 2018 r. o przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na dachu szkoły systemów fotowoltaicznych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klenicy informuje, że nie ma możliwości zainstalowania na dachu budynku szkoły (ad hoc lub przy okazji kolejnego remontu) – testowo lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.

Dyrektor Szkoły

Mirosława Latarowska