UWAGA KONKURS!!!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla kl. II-VIII na
SUPER CZYTELNICZKĘ
I
SUPER CZYTELNIKA.

Czas trwania konkursu – rok szkolny 2018/2019
Kryteria przyznania tytułu:
• liczba wypożyczonych książek (bibliotekarz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy na temat przeczytanej książki);
• systematyczność wypożyczeń;
• dbałość o wypożyczone książki;
• kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody dla zwycięzców nastąpi w czerwcu.