Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin Konkursu Fotograficznego z okazji Światowego dnia Kota

„ Mój kot, Ja i książka”

Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z filią w Klenicy.

1.Wysłanie zdjęć drogą elektroniczną na Messengera Biblioteki w Bojadłach lub Klenicy.

2. Konkurs jest kierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Bojadła ma charakter otwarty i amatorski.

3. Uczestnikiem może być każdy, kto nie prowadzi profesjonalnej działalności fotograficznej. Nie ma górnej ani dolnej granicy wieku. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Cele konkursu:

  1. Promocja czytelnictwa po przez promowania wypoczynku z książką.
  2. Rozwijanie zainteresowań, kreatywności i uzdolnień w dziedzinie fotografii.
  3. „Integracja” czytelników z Gminy Bojadła.

Zdjęcia:

  1. Aby wziąć udział w konkursie trzeba wysłać 1 fotografię drogą elektroniczną format ( JPG, PNG)  na Messenger Biblioteki w Bojadłach i Klenicy z dopiskiem Biblioteczny konkurs fotograficzny „ Mój kot, ja i książka”
  2. Zdjęcie musi w nazwie zawierać imię i nazwisko. Zdjęcie może przedstawiać: książki, zwierzęta określone w regulaminie konkursu, itp.
  3. Zdjęcia użyte będą w celach promocyjnych przez organizatora konkursu. Zdjęcia podpisane będą imiennie i nazwiskiem przez co będzie to forma promocji dla autora. Wystawa nadesłanych prac odbędzie się w formie on-line na Facebooku Biblioteki w Bojadłach i Klenicy.
  4. Na zdjęciach nie dopuszczalne jest stosowanie fotomontażu.

Harmonogram:

  1. Nadsyłanie prac do 10 lutego 2021r.
  2. Ocena prac nastąpi po 10 lutym i będzie trwała do 16 lutego do godz.12.00
  3. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji . Jury zastrzega sobie prawo do niewskazania zwycięzcy jak i przyznania miejsc ex equo. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz profilu Biblioteki na Facebooku. Organizator przewiduje przyznanie wyróżnienia osobie, której praca uzyska największą ILOŚC POLUBIEŃ. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Nagrody:

Zwycięzcę wyłonimy sami! To znaczy , że o wygranej oraz  o II i III miejscu decydować będzie ilość lajków na Facebooku  dodanych przez internautów. Komisja zweryfikuje to po zakończeniu głosowania tj. 16.lutego o godz.12.00.O wynikach poinformuje zwycięzców telefonicznie lub mailowo. Nie zapomnijmy również o polubieniach, które zdecydują o wyróżnieniu prac konkursowych.