„Posiłek w szkole i w domu”

„Posiłek w szkole i w domu”

 • opłacenie posiłków w szkole –
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojadłach informuje, że w ramach realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” istnieje możliwości ubiegania się o pomoc w formie dofinansowania do jednego gorącego posiłku dla dzieci w szkole.
  Uchwałą nr 140 Rada Ministrów z dnia 15 października 2018 r. ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. W ramach programu może być udzielona pomoc m.in. w zakresie posiłku w szkole.
  Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie dożywiania to 792,00 zł netto na osobę w rodzinie. Jeśli dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza wskazanego kryterium, wówczas można ubiegać się o przyznanie pomocy w formie opłacenia przez Ośrodek Pomocy Społecznej obiadów dla Państwa dziecka/dzieci w szkole.
  Osoby zainteresowane tego rodzaju wsparciem począwszy od pierwszego dnia wydawania obiadów w Szkole Podstawowej w Klenicy, proszone są o złożenie wniosku do 20 września 2021 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojadłach (ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła).
  Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Ośrodka lub na stronie internetowej bojadla.naszops.pl w zakładce: Pomoc społeczna – Pomoc rzeczowa, posiłek.
  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka pod numerem telefonu: 68 352 38 50
  Wnioski przyjmowane są osobiście lub pocztą w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka (pon. 8:00 – 16:00, wt. – pt. 7:15 – 15:15). Z poważaniem
  /-/ Kierownik
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojadłach
  Justyna Kwaśniewska