Konkurs czytelniczy


Biblioteka szkolna

ogłasza

konkurs na

Najlepszego Czytelnika roku

szkolnego w klasie

I, II, IV, V, VI, VIII

Regulamin konkursu:

Cele konkursu:

  • Promocja czytelnictwa.
  • Utrwalanie nawyku obcowania z książką.
  • Podnoszenie kultury czytelniczej.
  • Zachęcanie do czytania książek spoza kanonu lektur obowiązkowych.

Zasady konkursu:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I,II, IV, V, VI,VIII.
  • Czas trwania konkursu – od października 2022r. do końca maja 2023r.
  • Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza, której wyrazem jest liczba wypożyczonych książek, dbałość czytelnika o wypożyczone książki oraz kultura zachowania na terenie biblioteki.

Ogłoszenie wyników konkursu:

  • czerwiec 2023 r.

Zostań najlepszym czytelnikiem w swojej klasie i oprócz niewątpliwej satysfakcji, zdobądź nagrodę !