Nauczyciele

•mgr Marcin Cieślik Dyrektor Szkoły Podstawowej-  informatyka

•mgr Mirosława Latarowska / Marzena Makaryk – geografia – klasa IV – VIII
•mgr Agata Rynek / mgr Elżbieta Andrzejewska- wychowawczyni klasy III
•mgr Danuta Woś – wychowawczyni klasy IV – matematyka
•mgr Mariola Sowińska / mgr  Eryk Tietz – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VII
•mgr Elżbieta Sewohl wychowawca klasy VIII – język polski, historia i społeczeństwo
•mgr Wioletta Cepowska wychowawca klasy VI – plastyka,  wychowanie do życia w rodzinie, muzyka, historia i społeczeństwo
•ks. Stanisław Gbiorczyk – religia
•mgr Wiesława Sieńkowska – język niemiecki
•mgr Regina Siekierzycka – nauczyciel wspomagający
•lic Anna Burdka- pedagog Szkolny
•mgr Małgorzata Kwiatkowska Wydra – biblioteka szkolna, świetlica, wychowawca klasy II
•mgr  Monika Bartków- język angielski
•mgr Maria Chorostecka – Paluch – biologia
•mgr Agata Szczepaniuk – chemia

•mgr Aleksander Wojciechowski – fizyka

*mgr Anna Kamińska Kowalewicz – EDB