Nauczyciele

•mgr Marcin Cieślik Dyrektor Szkoły Podstawowej- matematyka, informatyka, technika

•mgr Mirosława Latarowska – geografia, chemia – klasa IV – VIII
•mgr Agata Rynek wychowawczyni klasy II
•mgr Danuta Woś wychowawczyni klasy III – matematyka
•mgr    – wychowanie fizyczne
•mgr Elżbieta Sewohl wychowawca klasy VII – język polski, historia i społeczeństwo
•mgr Wioletta Cepowska wychowawca klasy V – plastyka, religia, wychowanie do życia w rodzinie, muzyka, historia i społeczeństwo
•Ks. Stanisław Gbiorczyk – religia
•mgr      wychowawca klasy VI – język niemiecki
•mgr Regina Siekierzycka – nauczyciel wspomagający
•Anna Burdka pedagog Szkolny
•mgr Małgorzata Kwiatkowska Wydra – biblioteka szkolna, świetlica
•mgr    – język angielski
•mgr Maria Chorostecka Paluch – biologia
•mgr Agata Szczepaniuk – chemia
•mgr Aleksander Wojciechowski – fizyka