Nauczyciele

mgr Mirosława Latarowska Dyrektor Szkoły Podstawowej
przyroda w klasach IV – VI
mirlla@vp.pl
mgr Teresa Rychła wychowawczyni klasy II
mgr Danuta Woś
wychowawczyni klasy III, matematyka
panimatematyk@wp.pl
mgr Mariola Sowińska wychowawczyni klasy VI
wychowanie fizyczne, kółko BRD, kółko taneczne
mariola@sowinska.com.pl
mgr Marcin Cieślik wychowawca klasy V
informatyka, technika, matematyka
 marcinmarcin00@op.pl
mgr Elżbieta Sewohl
wychowawca klasy IV

język polski, historia i społeczeństwo

mgr Wioletta Cepowska
plastyka, religia, wychowanie do życia w rodzinie, muzyka, historia i społeczeństwo
Ks. Grzegorz Kniaź religia w klasie II
 mgr Lidia Szymańska / mgr Katarzyna Pilarska  Kujawa
język niemiecki
mgr Regina Siekierzycka
nauczyciel wspomagający
Anna Burdka
pedagog Szkolny
mgr Małgorzata Kwiatkowska Wydra
biblioteka szkolna