Nauczyciele

mgr Mirosława Latarowska Dyrektor Szkoły Podstawowej – przyroda, geografia, chemia – klasa IV – VIII
mgr Agata Rynek wychowawczyni klasy I
mgr Danuta Woś wychowawczyni klasy II – matematyka
mgr Mariola Sowińska wychowawczyni klasy VIII – wychowanie fizyczne
mgr Marcin Cieślik wychowawca klasy VII – informatyka, technika, matematyka
mgr Elżbieta Sewohl wychowawca klasy VI – język polski, historia i społeczeństwo
mgr Wioletta Cepowska wychowawca klasy IV – plastyka, religia, wychowanie do życia w rodzinie, muzyka, historia i społeczeństwo
Ks. Stanisław Gbiorczyk – religia
mgr Katarzyna Pilarska Kujawa wychowawca klasy V – język niemiecki
mgr Regina Siekierzycka – nauczyciel wspomagający
Anna Burdka pedagog Szkolny
mgr Małgorzata Kwiatkowska Wydra – biblioteka szkolna, świetlica
mgr Marta Kuzielak – język angielski
mgr Maria Chorostecka Paluch – biologia
mgr Agata Szczepaniuk – chemia
mgr Aleksander Wojciechowski – fizyka