Nauczyciele

•mgr Marcin Cieślik Dyrektor Szkoły Podstawowej

 
 
•mgr Marzena Makaryk – geografia – klasa IV – VIII.
•mgr Elżbieta Andrzejewska – pedagog szkolny.
•mgr Anna Gawęda – wychowawczyni klasy V – matematyka – klasa IV – VIII.
•mgr Mariola Sowińska- EDB, wychowanie fizyczne klasy I – III.     
•mgr  Eryk Tietz – wychowanie fizyczne klasy IV – VIII, wychowawca klasy VIII.       
•mgr Elżbieta Sewohl wychowawca klasy IV – język polski, WOS.
•mgr Marcin Cieślik wychowawca klasy VII – informatyka.
•ks. Stanisław Gbiorczyk – religia.
•mgr Wiesława Sieńkowska – język niemiecki.
•mgr Regina Siekierzycka – nauczyciel wspomagający.
•mgr Małgorzata Kwiatkowska Wydra – biblioteka szkolna, świetlica, wychowawca klasy III.
•mgr Maria Chorostecka – Paluch – biologia
•mgr Agata Szczepaniuk – chemia.                                            
•mgr Ewa Siwek – język angielski.
•mgr Renata Jakubowska – przyroda.
•mgr Wioletta Cepowska – muzyka, plastyka, historia, WDŻ, religia – klasy I-III.
•mgr Aleksander Wojciechowski – fizyka.