Nauczyciele

•mgr Marcin Cieślik Dyrektor Szkoły Podstawowej


•mgr Elżbieta Andrzejewska – pedagog szkolny.
•mgr Anna Gawęda – wychowawczyni klasy VI – matematyka – klasa IV – VIII.
•mgr Mariola Sowińska-  
•mgr  Magdalena Stoksik – wychowanie fizyczne klasy IV – VIII,        
•mgr Elżbieta Sewohl wychowawca klasy V – język polski, WOS.
•mgr Marcin Cieślik wychowawca klasy VIII – informatyka, EDB.
•ks. Stanisław Gbiorczyk – religia.
•mgr Wiesława Sieńkowska – język niemiecki.
•mgr Regina Siekierzycka – nauczyciel wspomagający.
•mgr Małgorzata Kwiatkowska Wydra – biblioteka szkolna, świetlica, wychowawca klasy 0.
•mgr Maria Chorostecka – Paluch – biologia
•mgr Agata Szczepaniuk – chemia.                                            
•mgr Ewa Siwek – język angielski.
•mgr Renata Jakubowska – przyroda.
•mgr Wioletta Cepowska – muzyka, plastyka, historia, geografia – klasa IV – VIII, wychowawca klasy IV. WDŻ, religia – klasy I-III.
•mgr Aleksander Wojciechowski – fizyka.