Nauczyciele

•mgr Marcin Cieślik Dyrektor Szkoły Podstawowej-  informatyka, wychowawca klasy VIII

•mgr Mirosława Latarowska / Marzena Cichowska – geografia – klasa IV – VIII
•mgr Agata Rynek / mgr Elżbieta Andrzejewska- wychowawczyni klasy II
•mgr Danuta Woś – wychowawczyni klasy III – matematyka
•mgr Mariola Sowińska / mgr  Eryk Tietz – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VI
•mgr Elżbieta Sewohl wychowawca klasy VII – język polski, historia i społeczeństwo
•mgr Wioletta Cepowska wychowawca klasy V – plastyka,  wychowanie do życia w rodzinie, muzyka, historia i społeczeństwo
•ks. Stanisław Gbiorczyk – religia
•mgr Wiesława Sieńkowska – język niemiecki
•mgr Regina Siekierzycka – nauczyciel wspomagający
•lic Anna Burdka- pedagog Szkolny
•mgr Małgorzata Kwiatkowska Wydra – biblioteka szkolna, świetlica, wychowawca klasy I
•mgr  Monika Bartków- język angielski
•mgr Maria Chorostecka – Paluch – biologia
•mgr Agata Szczepaniuk – chemia

•mgr Aleksander Wojciechowski – fizyka

*mgr Anna Kamińska Kowalewicz – EDB