Nauczyciele

mgr Mirosława Latarowska Dyrektor Szkoły Podstawowej
przyroda w klasach IV – VI, geografia, chemia – klasa VII
mirlla@vp.pl
mgr Teresa Rychła wychowawczyni klasy III
 
mgr Danuta Woś
wychowawczyni klasy I, matematyka
panimatematyk@wp.pl
mgr Mariola Sowińska wychowawczyni klasy VII
wychowanie fizyczne
mariola@sowinska.com.pl
mgr Marcin Cieślik wychowawca klasy VI
informatyka, technika, matematyka
 marcinmarcin00@op.pl
mgr Elżbieta Sewohl
wychowawca klasy V
język polski, historia i społeczeństwo
 
mgr Wioletta Cepowska
plastyka, religia, wychowanie do życia w rodzinie, muzyka, historia i społeczeństwo
 
Ks. Stanisław
religia w klasie VII
 
 mgr Katarzyna Pilarska  Kujawa
język niemiecki
 
mgr Regina Siekierzycka
nauczyciel wspomagający
 
Anna Burdka
pedagog Szkolny  
mgr Małgorzata Kwiatkowska Wydra
biblioteka szkolna