Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w szkole – podstawowe informacje

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu tak ważnej decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej ścieżki edukacji i zawodu.

Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej to, najprościej ujmując, wszystkie działania w ramach działalności szkoły wspierające uczniów i ich rodziców w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru typu szkoły ponadpodstawowej, kierunku dalszej edukacji i zawodu. Już samo uczestnictwo uczniów w zajęciach szkolnych zarówno w czasie trwania lekcji przedmiotowych, wycieczek i innych form edukacji sprzyja lepszemu samopoznaniu. To jest niezależne od wiedzy o świecie i samym/samej sobie wyniesionej z domu. Podczas nauki, zabawy, pracy w grupie uczniowie uświadamiają sobie własne zainteresowania, zdolności, mocne strony, swoje umiejętności jak i predyspozycje i preferowany przez nich styl komunikowania się w grupie rówieśniczej.

Zajęcia z doradztwa zawodowego przewidziane są dla uczniów VII i VIII klas. W czasie zajęć omawiane są podstawowe zagadnienia związane z planowanie nauki po ukończeniu nauki w szkole podstawowej. Omawiany jest również zapotrzebowanie i rynek pracy. Podczas zajęć skupiamy się również na samopoznaniu, które jest bardzo ważne przy kształtowaniu swojej ścieżki kariery zawodowej. Kolejnym krokiem doradztwa zawodowego jest pomoc uczniom w zakresie określenia ich predyspozycji zawodowych a tak ze cech osobowościowych.

Poniżej materiały pomocne dla rodziców jak i uczniów:

  1. https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/jak-wspierac-dziecko-w-wyborze-szkoly#:~:text=%20Jak%20wspiera%C4%87%20dziecko%20w%20wyborze%20szko%C5%82y?%20,czy%20pozaszkolne.%20Pom%C3%B3%20mu%20dokona%C4%87%20wyboru,…%20More
  2. https://mapakarier.org/blog/article/44/5-rzeczy-o-ktorych-warto-pamietac-rozmawiajac-z-dzieckiem-o-sciezce-edukacyjnozawodowej
  3. https://pedagogonline.pl/co-dalej-po-szkole-podstawowej/?fbclid=IwAR2Opkp7Zka5nUtTBI5lz4tbApaeOcsVEFeA_NxbrR46JKyYPVc9BCPZIxg
  4. https://www.youtube.com/watch?v=H02KqpkLaOA

Testy, kwestionariusze

Informacje o zawodach

Pełen opis zawodu, wymagania i umiejętności, przykładowa ścieżka edukacyjna.  Opis ponad 600 zawodów https://mapakarier.org/?fbclid=IwAR1Yj39QXXMfTGZsV0DhPw31WxCAxBtsxy4BcG3M79-NtCvdF2jniUf0GU0

Ważne – sprawdź przeciwwskazania do wykonywania zawodu https://www.cdzdm.pl/PL-H101/dysfunkcje-zdrowotne-ograniczajace-wybor-zawodu.html

Filmy z cyklu – „Drogi zawodowe” https://doradztwo.ore.edu.pl/cykl-filmow-drogi-zawodowe/

Karty zawodów

  • wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, czyli wszystkie kwalifikacje, które trzeba uzyskać, żeby wykonywać dany zawód;
  • informacje dotyczące charakteru pracy, warunków pracy, możliwości kontynuacji nauki i rozwoju kariery w danym zawodzie. http://www.koweziu.edu.pl/wybor-zawodu

Barometr zawodów – to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. https://barometrzawodow.pl/

Dodatkowe informacje z zakresu doradztwa zawodowego są dostępne pod adresem: https://doradztwo.ore.edu.pl/przydatne-linki/

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień
w swoim życiu”
Konfucjusz