SAMORZĄD SZKOLNY 2017 / 2018


ROK SZKOLNY 2017 / 2018

 Samorząd szkolny 2017/2018

Przewodniczący – Filip Filipczak

Zastępca – Emilia Zapała

Sekretarz – Joanna Pasek

Skarbnik  – Paweł Rajski


PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLENICY

Samorząd uczniowski działa w następujących obszarach.

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów opiekuna SU oraz popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka.
 • DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIATU, która objawia się m. in. poprzez:

– zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów potrzebujących pomocy,

– udział w „Tygodniu dobrych uczynków”,

– włączenie się do akcji „Góra Grosza”,

– udział w Dniu Niepełnosprawnych

– udział w akcji „Zostań Aniołem dla Dziecka w Szpitalu”,

– udział w akcji „Szpikowa Paczka”,

– organizacja  „Paczki dla Bohatera” wśród kombatantów z najbliższego otoczenia,

– zbieranie nakrętek na rzecz chorego kolegi,

– udzielenia pomocy w lekcjach potrzebującym kolegom i koleżankom

WOLONTARIUSZE:

-Emilia GREFLING

-Klaudia WAWRZYNOWICZ

-Gracjan BANCEWICZ

-Damian KOWALSKI

-Joanna PASEK

-Aleksandra Kapuśniak

-Wiktoria PIETKOWSKA

-Kewin KAMIŃSKI

-Michał SZOPA

-Kinga HOJKA

-Emilka CEDZIDŁO

-Weronika KUBIK

-Aleksandra WYDRA

-Oliwia SZLAK

-Dominika KOWALSKA

-Karol Pietruszyński

-Agata STEFAŃCZYK

-Gracjan BOJKO

-Kinga HORODYSKA

-Kamil CZESZYK

-Patrycja GROCHOLA

-Filip GŁOWANIA

-Jakub KOŁOSOWSKI

-Nikola RUDNICKA

-Wikoria WOJTASIAK

-Klaudia BACHMAN

-Maja BACHMAN

-Julia MASTALERZ

-Klaudia DRZYMAŁA

-Fabian BOJKO

-Szymon Gęstwa

 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek;  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych.

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów                  i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji.

AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • Zamieszczenie przy gazetce SU „Skrzynki pomocy”;
 • całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”;
 • całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się – zbieraj nakrętki”;
 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem;
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
 • wspólna praca z Szkolnym Kołem Wolontariatu;
 • udział w uroczystościach szkolnych;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

SAMORZĄD SZKOLNY 2017/2018

Dnia 8 września 2016 roku w naszej szkole spośród samorządów klasowych dokonaliśmy wyboru nowego Samorządu Szkolnego.

Przewodniczący – Filip FILIPCZAK

zastępca – EMILIA ZAPAŁA

Sekretarz – Joanna PASEK

Skarbnik – PAWEŁ RAJSKI

Do grona uczniów pracujących w Samorządzie Szkolnym dołączyli:

Emilia GREFLING

Martyna RYDLICKA

Klaudia WAWRZYNOWICZ

Damian KOWALSKI

Michał SZOPA

Weronika KUBIK

Kinga HOJKA

Emilia Cedzidło

Kinga HORODYSKA

Patrycja GROCHOLA

Kamil CZESZYK

Oliwia SZLAK

Aleksandra WYDRA

Agata STEFAŃCZYK

Gracjan BOJKO

Mikołaj WOJDA

Filip Głowania

Klaudia Bachman

Opiekun Samorządu Szkolnego – Elżbieta Sewohl.

WOLONTARIAT

Przewodnicząca:

Lp. ZADANIA I ŚRODKI REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
WRZESIEŃ
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.       –     klasy wraz z wychowawcami
2 Wybory członków SU.08.09.2017r. Uczniowie, opiekun SU
3 Rozpoczęcie działalności SU

i samorządów klasowych.

      –   samorządy klasowe
      –   opiekunowie SU
     –      wychowawcy kl. IV – VII
 

4

 

Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy SU na bieżący rok szkolny. –    opiekun SU

–     Samorząd Uczniowski

5 Rozpoczęcie akcji „Szczęśliwy numerek” –    Opiekun SU

–    pedagog szkolny

6 Rozpoczęcie akcji„Nie wykręcaj się – pomóż chorym dzieciom”; –    Uczniowie

–    SU wraz z opiekunem

7 Zagospodarowanie gazetki

szkolnej SU

–    SU
8 Szkolny Konkurs na

„Najpiękniejszy bukiet jesienny”

 

      –     wychowawcy klas wraz z uczniami

 

9 Dyskoteka z okazji „Dnia Chłopaka –    opiekun SU

–    Samorząd Uczniowski

–    rodzice

10 Udział w ogólnopolskiej akcji „Bicie rekordu RKO”       –     Mariola Sowińska

       –    SU wraz z opiekunem

       –    wychowawcy klas, uczniowie

PAŹDZIERNIK
 

 

 

11.

 

 

 

„Dzień Edukacji Narodowej”:

– wykonanie i wręczenie kartek nauczycielom i pracownikom szkoły,

-uroczysty apel

–    opiekun SU

–    Samorząd Uczniowski

–     wychowawcy i uczniowie

LISTOPAD
8. „Dzień Wszystkich Świętych” – zapalenie zniczy na grobach przy pobliskim cmentarzu.

 

–    Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem

–    wychowawcy wraz z uczniami

9. „Narodowe Święto Niepodległości” – pomoc i udział w organizacji apelu. –    Samorząd Uczniowski

–     wychowawcy i uczniowie

10. „Dzień  Misia” – konkurs na tort związany z misiem, rozdawanie uczniom bułek z miodem, które przygotowują rodzice. –    Samorząd Uczniowski
– uczniowie klas–    rodzice
11. „Andrzejki” – udział i organizacja dyskoteki (stroje, przebrania,  uczniowie wróżbitami).Pomoc rodziców w czasie dyskoteki – opieka nad uczniami. –    Samorząd Uczniowski

–     opiekun SU

–    uczniowie kl. IV – VII

–    rodzice

GRUDZIEŃ
12.  Wolontariat:

Udział w akcji „Paczka dla bohatera”

–    samorządy klasowe,

–    wychowawcy i uczniowie kl. I, III, IV – VII

–    opiekun SU

13 Wolontaruat: „Podziel się z innymi” zbiórka darów materialnych dla ubogich – akcja we współpracy z Pedagogiem szkoły;       –     pedagog

       –    SU wraz z opiekunem

14  

„Wigilia”przygotowanie wystroju świątecznego szkoły

–    Samorząd Uczniowski

–    opiekunowie SU

–    wychowawcy i uczniowie klas

STYCZEŃ
16 Akcja charytatywna WOŚP -SU wraz z opiekunem
LUTY
17 „Walentynki”:

–    poczta walentynkowa,

–    ubieramy się na czerwono,

–    Dyskoteka z okazji „Walentynek”.

–    Samorząd Uczniowski

–    opiekun SU

–    wychowawcy i uczniowie klas

18 Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2017/2018;        –   Samorząd Uczniowski

      –    opiekun SU

MARZEC
19. „Dzień zdrowego odżywiania”:

– przygotowanie zdrowych kanapek.

–    opiekun SU

–     Samorząd Uczniowski

–    wychowawcy klas, uczniowie, rodzice

20. „Pierwszy Dzień Wiosny”:

– powitanie wiosny,

– konkurs na najzabawniejszą Marzannę,

– Sportowe zmagania, gry, konkursy

 

–    Samorząd Uczniowski,

–    opiekun SU

–     wychowawcy i uczniowie

KWIECIEŃ
21 Obchody „Dnia Ziemi” :

–    ubieramy się na zielono

–    udział w apelu

–    samorządy klasowe,

–    uczniowie klas

–     opiekun SU

 

MAJ
22 „Dzień Flagi”

Rocznica uchwalenia „Konstytucji 3 Maja” – pomoc i udział w przygotowaniach apelu.

      – Samorząd Uczniowski,

–    opiekun SU

–     wychowawcy i uczniowie

23 „Dzień języków obcych”

– przedstawienie i prezentacja w najciekawszy sposób wybranego kraju Unii Europejskiej (położenie, najważniejsze miasta, wybitne postaci, zabytki, potrawy, muzyka).

–    wychowawcy i uczniowie klas

–    Samorząd Uczniowski

–    opiekun SU

 

CZERWIEC
24 „Dzień Dziecka” / „Dzień Sportu”:

-gry,zabawy, konkursy

– włączenie się w przygotowanie imprez sportowych na terenie szkoły.

 

      –     klasy wraz z wychowawcami

–    Samorząd Uczniowski

–    opiekun SU

25 Festyn Rodzinny – gry,zabawy, występy artystyczne, prezentacja zaproszonych gości       –    Samorząd Uczzniowski

      –    opiekun SU

      –    nauczyciele, wychowawcy klas, uczniowie

26 Sporządzenie sprawozdania z pracy SU w roku szkolnym 2017/2018. –    opiekun SU
–     Samorząd Uczniowski
27 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 –    opiekun SU

–    Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego zastrzega sobie prawo modyfikacji planu pracy SU na rok szkolny 2017/2018.

Elżbieta Sewohl