Samorząd Szkolny 2017 / 2018


ROK SZKOLNY 2017 / 2018

 Samorząd szkolny 2017/2018

Przewodniczący – Filip Filipczak

Zastępca – Emilia Zapała

Sekretarz – Joanna Pasek

Skarbnik  – Paweł Rajski


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

13 października 2016 roku z okazji Dnia Nauczyciela Samorząd Szkolny przygotował uroczysty apel. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Społeczność szkolna podziękowała nauczycielom za ich trud wierszem i piosenką.


DZIEŃ CHŁOPAKA W NASZEJ SZKOLE

30 września 2016 roku, wzorem lat ubiegłych obchodziliśmy w naszej szkole „Dzień Chłopaka”. W tym roku pod hasłem „Dzień śmiesznej czapki”. Nie zabrakło również konkursów i zabaw przygotowanych przez Samorząd Szkolny. Dużo emocji wzbudził konkurs na „Najsympatyczniejszego chłopaka w każdej klasie”.

Zwycięzcami w poszczególnych klasach zostali:

Klasa II – Andrzej PIGNA

Klasa III – Jakub ZIELONKA

Klasa IV – Gracjan BOJKO

Klasa V – Adrian PEŁECHATY

Klasa VI – Paweł RAJSKI.

Zakończeniem tego miłego dnia była wspólna dyskoteka, na której wszyscy bawili się świetnie.

WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY ZA ZAANGAŻOWANIE I WSPÓŁPRACĘ.

img_3434

img_3436

img_3438

img_3440


CYKLICZNE AKCJE SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 • Całoroczna akcja „Szczęśliwy numerek”
 • Całoroczna zbiórka nakrętek „Nie wykręcaj się, zbieraj nakrętki”
 • Całoroczna akcja „Skrzynka pomocy”
 • Comiesięczny „Kiermasz ciast”
 • Comiesięczne dyskoteki

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLENICY

Samorząd uczniowski działa w następujących obszarach.

 • DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, do której należy: poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów opiekuna SU oraz popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;
 • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA, która objawia się m. in. poprzez: zbiórkę pieniędzy i darów na rzecz uczniów potrzebujących pomocy, udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączenie się do akcji „Góra Grosza”.
 • DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA ma na celu uatrakcyjnianie uczniom czasu pozalekcyjnego, poprzez organizowanie bali i dyskotek okolicznościowych, w tym m. in. z okazji Dzień Chłopaka,  Andrzejek, zabaw karnawałowych, Walentynek;  propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej, poprzez organizację apeli okolicznościowych.

ZADANIEM OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO JEST:

 • czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz rodzicami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

EFEKTEM DZIAŁAŃ PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NASZEJ SZKOŁY JEST:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności,  kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,  poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań dzieci i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej  wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organów (podmiotów) pozaszkolnych,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów                  i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy oraz wzrost umiejętności pracy w zespole i komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji.

AKCJE STAŁE:

 • prowadzenie gabloty Samorządu Uczniowskiego i  dbanie o jej estetykę; wywieszanie aktualnych informacji o pracy Samorządu Uczniowskiego oraz przygotowywanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką;
 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji;
 • Zamieszczenie przy gazetce SU „Skrzynki pomocy”;
 • całoroczna akcja pn. „Szczęśliwy Numerek”;
 • całoroczna zbiórka nakrętek pn. „Nie wykręcaj się – zbieraj nakrętki”;
 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunem;
 • współpraca z Radą Rodziców naszej szkoły;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • współpraca z fundacjami organizującymi akcje  charytatywne;
 • udział w uroczystościach szkolnych;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 • Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Klenicy;
 • Stworzenie planu pracy SU;
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji pn. „Szczęśliwy numerek”;
 • Rozpoczęcie całorocznej akcji „Nie wykręcaj się – pomóż chorym dzieciom”;
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki SU.
 • Organizacja Dnia Chłopaka – konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka w klasie;
 • Udział w ogólnopolskiej akcji „Bicie rekordu RKO”
 • Dzień Edukacji Narodowej – wykonanie i wręczenie upominków pracownikom szkoły, przygotowanie programu artystycznego;
 • Narodowe Święto Niepodległości – poszukujemy świadków historii, udział w apelu;
 • Andrzejki – dyskoteka szkolna, przygotowanie i przeprowadzenie wróżb Andrzejkowych;
 •  „Podziel się z innymi” zbiórka darów materialnych dla ubogich – akcja we współpracy z Pedagogiem szkoły;
 • Mikołajki – przeprowadzenie konkursów, wręczenie drobnych upominków;
 • Boże Narodzenie – przygotowanie wystroju świątecznego szkoły, konkurs na najciekawsze życzenia świąteczne (rymowanki, wierszyki)
 • Akcja charytatywna WOŚP – przygotowanie programu artystycznego;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr w roku szkolnym 2016/2017;
 • Bal karnawałowy;
 • Słodki upominek w Tłusty czwartek – akcja we współpracy z Radą Rodziców;
 • Dyskoteka Walentynowa; ubieramy się na czerwono;
 • Poczta walentynkowa.
 • Dzień Kobiet – upominek dla Pań i dziewczyn naszej szkoły;
 • Dzień Wiosny – lekcje na wesoło, konkurs na najciekawszą Marzannę;
 • Wielkanoc – konkurs „Najciekawsza pisanka”;
 • Obchody Dnia Ziemi –  ubieramy się na zielono;
 • Udział w apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja;
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017;
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2016/2017;
 • Wybory opiekuna SU na rok szkolny 2017/2018;
 • Uroczyste Zakończenie roku szkolnego 2016/2017.

SAMORZĄD SZKOLNY 2016/2017

Dnia 9 września 2016 roku w naszej szkole spośród samorządów klasowych dokonaliśmy wyboru nowego Samorządu Szkolnego.

Przewodniczący – Filip FILIPCZAK

Sekretarz – Joanna PASEK

Skarbnik – Jakub ŻABIŃSKI

Do grona uczniów pracujących w Samorządzie Szkolnym dołączyli:

Emilia ZAPAŁA

Weronika KUBIK

Kinga HOJKA

Oliwia SZLAK

Klaudia WAWRZYNOWICZ

Marcel FLIS

Emilia GREFLING

Opiekun Samorządu Szkolnego – Mariola SOWIŃSKA.

20160919_124616