Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (pol.: ciasteczka). Korzystając z naszych stron internetowych wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania zawartości naszych serwisów. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies

                                         Szkoła Podstawowa w Klenicy

 

Szkolny Wolontariat – już możemy przynosić nakrętki!!!

Grupa Wolontariatu, która działa w naszej szkole przygotowała karton na zbiórkę nakrętek. Akcja będzie wsparciem dla naszego kolegi. Karton znajduje się na górnym korytarzu. Zapraszamy i zachęcamy: przynoście plastikowe nakrętki!!! Warto pomyśleć o tym, aby nakrętki były czyste i zapakowane w reklamówkę lub worek. Grupa Wolontariatu wraz z opiekunem z góry dziękuje!

 

A może różaniec z darów natury? Twórczo na katechezie…

Miesiąc październik trwa… Zapraszam wszystkie dzieci na nabożeństwa różańcowe o 17.30: wtorek klasy V i VI, środa klasy VII i VIII, czwartek klasy IV, II i I. Możecie też twórczo spędzić jesienne popołudnie w domu i zrobić różaniec z darów natury. A to nasz różaniec z orzechów, robiliśmy go w szkole z klasą I i II.

 

Informacja RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Klenicy (63-133 Klenica, ul. Bolesława Chrobrego 68, telefon kontaktowy:  68 352 35 14).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: marcin.cieslik@op.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do szkoły. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z umowy o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie.
  7. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa właściwego wskazanej formy współpracy.
  9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

 

Las jesienią.

Nieopodal Klenicy rozciąga się przepiękny las. Jesień przyodziała go w kolorowe barwy. Warto przyjrzeć się opadającym liściom- tańczącym na wietrze. Z runa leśnego wystają piękne kapelusze grzybów . Czerwone muchomory czarują swoim urokiem, a brązowe podgrzybki zachęcają nas do zebrania ich. W lesie słychać stuk dzięcioła i świergot ptaków. Po za tym cisza…

 

Klenica jesienią

Jesień to czas kiedy Klenica staje się bardziej wyjątkowa niż zwykle. O tej porze roku zdobią ją miedzy innymi kolorowe liście i zaczyna się sezon grzybowy.

 

Jesień w Klenicy

W naszej miejscowości od kilku dni widnieją cudowne krajobrazy jesienne, które warto podziwiać.

 

 

Dzień Chłopaka

W dniu 2 października odbył się w naszej szkole Dzień Chłopaka. Niespodzianki z tej okazji przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem- Panią Katarzyną Pilarską-Kujawą. W każdej klasie został wybrany najprzystojniejszy chłopak. Wyboru dokonywały koleżanki z klasy. W poszczególnych klasach wygrali: klasa I Filip D., klasa II Hubert K., klasa IV Nikodem L., klasa V Filip G., klasa VI Karol P., klasa VII Dariusz J., klasa VIII Piotr O. Wyróżnieni chłopcy otrzymali upominki. Następnie chłopcy mieli do wykonania szereg różnych konkurencji, takich jak: skoki na skakance, kręcenie hula-hop, rozpoznawanie smaków, chodzenie na obcasach, czesanie koleżanki z klasy, wykonanie makijażu, dmuchanie balona, jedzenie bez użycia rąk, wypicie jednym duszkiem mleka, zaśpiewanie piosenki, powiedzenie wierszyka, wiązanie sznurowadeł, czytanie łamańców językowych. Na koniec Samorząd Uczniowski poczęstował wszystkich chłopców cukierkami.

Tego dnia wszyscy świetnie się bawili!

 

UWAGA KONKURS!!!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs dla kl. II-VIII na
SUPER CZYTELNICZKĘ
I
SUPER CZYTELNIKA.

Czas trwania konkursu – rok szkolny 2018/2019
Kryteria przyznania tytułu:
• liczba wypożyczonych książek (bibliotekarz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy na temat przeczytanej książki);
• systematyczność wypożyczeń;
• dbałość o wypożyczone książki;
• kultura zachowania ucznia na terenie biblioteki.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody dla zwycięzców nastąpi w czerwcu.

 

 

 

CZYTAJĄCE PIĄTKI

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole będzie trwała akcja
CZYTAJĄCE PIĄTKI
polegająca na tym, że 1 raz w miesiącu w piątek na długie przerwie każdy uczeń czyta swoją książkę. Dzień, w którym będziemy czytać będzie podany w osobnym ogłoszeniu. Wzbogacanie wyobraźni, pogłębianie wiedzy i ćwiczenie koncentracji to tylko kilka z wielu zalet czytania książek.

A więc warto czytać !!!

Czytający piątek w październiku

 

W ramach  Rządowego Programu ,,Aktywna Tablica” na lata 2017-2019, Szkoła Podstawowa w Klenicy została zaopatrzona w interaktywne pomoce dydaktyczne: tablicę interaktywną oraz monitor interaktywny 55”. Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej. Aby szkoła mogła otrzymać finansowe wsparcie na zakup nowoczesnego wyposażenia, musiała spełnić określone. Ponadto na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy szkoła musiała posiadać co najmniej jeden: przenośny komputer lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych oraz  router i salę lekcyjną z dostępem do Internetu.

Kwota dofinansowania dla szkoły to około 14 tys. Złotych. przy czym każda szkoła musiała wnieść 20% wkładu własnego czyli maksymalnie 3500 zł. Nowoczesny sprzęt umożliwi dzieciom rozwijanie własnych kompetencji  oraz  przygotuje młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym. Poprzez zdobyte doświadczenia, uczniowie poznają jakie możliwości niesie ze sobą nowa technologia, a co za tym idzie jak najlepiej wykorzystać zdobytą wiedzę w przyszłości.

 

Europejski Dzień Języków Obcych

26 września to dzień, w którym obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. Święto to ma przypominać, jak ważna jest znajomość wielu języków i zachęcać do ich nauki- nieważne, czy po to, by łatwiej znaleźć pracę, móc porozumieć się na zagranicznym wyjeździe, poznać obcą kulturę, czy też dla samej satysfakcji z opanowania nowego języka. Tego dnia uczniowie klas IV-VIII rozmawiali o korzyściach płynących z nauki języków obcych, efektywnych sposobach uczenia się oraz o ważnych zasadach podczas przyswajania języka obcego. Uczniowie mogli poznać wiele ciekawostek dotyczących tego, ile jest języków na świecie, jakie są najczęściej używane języki, jak również który język jest najtrudniejszy do opanowania. Wszyscy wzięli udział w quizie językowym, wysłuchali piosenki z bajki „Pocahontas” wykonanej w 17 językach, a na koniec wspólnie zaśpiewali piosenkę „Panie Janie” po niemiecku, angielsku, hiszpańsku i polsku. Spotkanie językowe przygotowała i przeprowadziła nauczycielka języka niemieckiego- Katarzyna Pilarska-Kujawa.

 

Narodowe Czytanie 2018

W tym roku czytaliśmy powieść Stefana Żeromskiego pt.”Przedwiośnie”.

 

 

 Szkoła Podstawowa
 ul. Bol. Chrobrego 68
66-133 Klenica

Osoba Prawna
 Szulc – Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa

 SP.05.03.2018

      W odpowiedzi na petycję z dnia 23 sierpnia 2018 r. o przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na dachu szkoły systemów fotowoltaicznych Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klenicy informuje, że nie ma możliwości zainstalowania na dachu budynku szkoły (ad hoc lub przy okazji kolejnego remontu) – testowo lub docelowo – systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.

Dyrektor Szkoły

Mirosława Latarowska

 

Dzień Języków Obcych

 

Lekcja języka niemieckiego w klasie III

 

TYDZIEŃ KSIĄŻKI W NASZEJ SZKOLE

Tydzień Książki w naszej szkole trwał od 21 do 25 maja. Od poniedziałku do czwartku trwała akcja „Przerwa na książkę”, polegająca na czytaniu swojej książki przez uczniów podczas długiej przerwy. Osoby czytające otrzymywały „bilecik”. Kto zgromadził 4 bileciki otrzymał nagrodę.

W poniedziałek 21 maja odbyło się spotkanie z p. Małgorzatą Cichoń – pracownikiem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Podczas spotkania p. Kustosz zaprezentowała nam zabytkowe notacje muzyczne oraz przedstawiła historię prasy polskiej pod kątem ciekawych stron tytułowych. Ponadto w tym dniu każda klasa układała rymowankę zachęcającą do czytania i korzystania z biblioteki – Moda na czytanie.

We wtorek 22 maja odbyło się spotkanie z poetką p. Elżbietą Kuna-Kwiecińską. Podczas spotkania również uczniowie zaprezentowali swoje utwory napisane na szkolny konkurs poetycki „Piszemy wiersz o wiośnie”. 

W środę 23 maja odbył się konkurs plastyczny „Projekt okładki mojej ulubionek książki” 

W czwartek 24 maja odbyły się kalambury drużynowe – rozgrywki w kl. I-III, IV-V i VI-VII. Klasy I i III odgadywały hasła z baśni Andersena, natomiast klasy IV-VII hasła z baśnii braci Grimm.

Rozgrywki wygrała klasa I, klasa III, klasa IV, klasa V i klasa VII.

W piątek 25 maja uczniowie przebrali się za bohatera książkowego lub filmowego. W tym dniu odbyła się akcja „Rzucamy wszystko i czytamy” (po usłyszeniu dźwięku ręcznego dzwonka, nauczyciele przez 10 minut czytali uczniom wybraną książkę). Ponadto odbyło się przedstawienie „Sąd nad książką”.

Zwieńczeniem Tygodnia Książki było ogłoszenie wyników konkursów.

Konkurs poetycki „Piszemy wiersz o wiośnie”

W kategorii klas I-III:
I miejsce: Nikodem Lis
II miejsce: Lena Brożyna

W kategorii klas IV-VII:
I miejsce: Marcin Olejnik
II miejsce: Łukasz Grochola
III miejsce: Piotr Olejnik i Kacper Rychliński
Wyróżnienie: Patrycja Grochola

Konkurs plastyczny „Projekt okładki mojej ulubonej książki”

W kategorii klas I-III:
I miejsce: Julia Przepióra
II miejsce: Krystian Rychliński
III miejsce: Kuba Rozbicki

W kategorii klas IV-VII:
I miejsce: Dominika Kowalska
II miejsce: Emilia Zapała
III miejsce: Aleksandra Wydra

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspólną zabawę.

 

 

Lubuska akcja bicia rekordu w ilości osób czytających na przerwie za nami!

Dnia 11 maja 2018 r nasza szkoła uczestniczyła po raz drugi w akcji czytelniczej bicia rekordu w  czytaniu na przerwie w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph. „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. „III Przerwa na czytanie” to pomysł na promocję czytelnictwa, skierowany do placówek województwa lubuskiego. Akcja odbywa się pod patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty – p. Ewy Rawy.

 

Lubuska akcja bicia rekordu w ilości osób czytających na przerwie

Dnia 11 maja 2018r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wezmą po raz drugi udział w lubuskiej akcji bicia rekordu w ilości osób czytających na przerwie. Wydarzenie odbywa się w ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek ph.”(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. W tym dniu na dwóch przerwach międzylekcyjnych (godz. 9.40- 9.50 oraz 10.35- 10.50) będziemy czytać wybrane przez siebie książki. Chcemy pobić nasz zeszłoroczny rekord, który wyniósł 10428 osób.

Zachęcamy wszystkich do czytania!

 

III Konkurs Literacki „Bajkopisarz” – rozstrzygnięty!

Do III Konkursu Literackiego „Bajkopisarz” przystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Klenicy i z Zespołu Edukacyjnego z Bojadeł. Temat pracy dotyczył motywu małych ojczyzn w literaturze.

Wyniki są następujące:

pierwsze miejsce – Emilia Grefling  kl.VII SP Klenica,

drugie miejsce – Malwina Kamińska  kl. VII Zespół Edukacyjny Bojadła,

trzecie miejsce – Weronika Kubik kl.V SP Klenica,

*wyróżnienia: Mateusz Skórnicki kl.VII ZE Bojadła,Maciej Cepowski kl.VII ZE Bojadła, Gracjan Głowania kl.VII SP Klenica

Gratulujemy zwycięzcom jak i pozostałym uczestnikom.