Nauczyciele

•mgr Marcin Cieślik Dyrektor Szkoły Podstawowej.

•mgr Marzena Makaryk – geografia – klasa IV – VIII.
•mgr Elżbieta Andrzejewska- wychowawczyni klasy III.
•mgr Anna Gawęda – wychowawczyni klasy IV – matematyka.
•mgr Mariola Sowińska- EDB, wychowanie fizyczne klasy I – III.     

•mgr  Eryk Tietz – wychowanie fizyczne, wychowawca klasy VII.       

•mgr Elżbieta Sewohl wychowawca klasy VIII – język polski, WOS.

•mgr Marcin Cieślik wychowawca klasy VI – informatyka.

•ks. Stanisław Gbiorczyk – religia.
•mgr Wiesława Sieńkowska – język niemiecki.
•mgr Regina Siekierzycka – nauczyciel wspomagający.
•mgr Elżbieta Andrzejewska- pedagog szkolny.
•mgr Małgorzata Kwiatkowska Wydra – biblioteka szkolna, świetlica, wychowawca klasy II.
•mgr  Monika Bartków – język angielski – klasy IV – VIII.
•mgr Maria Chorostecka – Paluch – biologia
•mgr Agata Szczepaniuk – chemia.       

•mgr Aleksander Wojciechowski – fizyka.                                               

•mgr Alina Moraś – język angielski – klasy I – III.

•mgr Renata Jakubowska – przyroda.

•mgr Wioletta Cepowska – muzyka, plastyka, historia, WDŻ, religia – klasy I-III.